Πιπέττες

Κατηγορία:

ΠΙΠΕΤΤΕΣ: PASTEUR, ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Share

Περιγραφή

  • Pasteur 1 ml (με πουάρ) μη αποστειρωμένη
  • Pasteur 3 ml (με πουάρ), μη αποστειρωμένη
  • Pasteur 1 ml (με πουάρ), αποστειρωμένη
  • Pasteur 3 ml (με πουάρ), αποστειρωμένη
  • Ορολογικές 1 ml, 2ml, 5ml, 10ml  αποστειρωμένες
  • Πιπέττα ΤΚΕ γυάλινη με εσωτερικό έμβολο
  • Πιπέττα ΤΚΕ πλαστική με εξωτερικό ελαστικό δακτύλιο
  • Στατώ 10 θέσεων για πιπέττες ΤΚΕ γυάλινες
  • Στατώ 10 θέσεων πιπέττες Συστήματος ΤΚΕ Sedi-Rate
ΠΙΠΕΤΤΕΣ: PASTEUR, ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ